Vitajte na našej stránke!

Spoločnosť pôsobí na trhu 12 rokov, od r. 1997. Kvalitu firmy za toto obdobie preverilo viac ako 1500 spokojných zákazníkov. Pôsobíme vo všetkých oblastiach výstavby - priemysel, občianska vybavenosť, obytné domy a individuálna bytová výstavba. Dodávame komplexnú projektovú dokumentáciu, ale aj jednotlivé časti v subdodávke pre iné projektové organizácie.

Objemy investičných nákladov u nás vypracovaných projektov boli v rozsahu od 0,5 do 20 mil. Tepelné výkony projektovaných zdrojov a vykurovacích systémov od 5 kW do 20 MW.

Hlavná činnosť je zameraná na vypracovávanie projektovej dokumentácie zdrojov tepla (nových i rekonštruovaných), technického vybavenia objektov (vykurovanie a plynoinštalácia), zariadení na uskladnenie a distribúciu zemného plynu a LPG.

Vykonávame poradenskú činnosť, vypracovávame tepelnoenergetické štúdie, návrhy technických riešení na ekonomické a ekologické vykurovanie.