Referencie

Referencie r. 1997÷2009

Zdroje tepla :

Tepelný výkon 0,5÷6 MW

 1. MBP Nové Mesto n/Váhom, Kotolňa Javorinská, Benkova, Dibrovova, Odborárska, Považská
 2. Emerson, a.s. Nové Mesto n/V
 3. Strojstav, a.s. Nové Mesto n/V
 4. Strojtech, a.s. Nové Mesto n/V
 5. SLK Piešťany, a.s., LD Irma
 6. SLK Piešťany, a.s., LD Napoleón
 7. Invensys Trnava
 8. Mercedes Bratislava
 9. Technotur Stará Turá
 10. Vetes Vrbové
 11. ZŠ Trenčianska Teplá
 12. ZŠ Chtelnica
 13. a ďalšie

Tepelný výkon do 0,5 MW

 1. Remax Veselé
 2. Daewoo Piešťany
 3. Supermarket PT Piešťany
 4. Bytový podnik Piešťany, Vodárenská
 5. Bytový podnik Piešťany, Komenského
 6. SOUEaS Piešťany
 7. SOU odevné Trenčín
 8. Techholding Nové Mesto n/V
 9. Aleptus Nové Mesto n/V
 10. AGE Color Krakovany
 11. ADIF, Bratislava, Hviezdoslavova 25
 12. ZŠ Beckov
 13. ZŠ Piešťany, I.ZŠ
 14. ZŠ Nálepkova, Nové Mesto n/V
 15. ZŠ Bošáca
 16. ZŠ Trenčianske Jastrabie
 17. Sedasport Myjava
 18. ZŠ Moravany n/V
 19. a ďalšie

Vykurovanie

 1. Emerson, a.s. Nové Mesto n/V
 2. Strojtech, a.s. Nové Mesto n/V
 3. Invensys Trnava
 4. Mercedes Bratislava
 5. Obytný dom Enzo
 6. MŠ Beckov
 7. Avent Piešťany
 8. SOU odevné Trenčín
 9. FKM Piešťany
 10. AGE Color Krakovany
 11. ADIF, Bratislava, Hviezdoslavova 25
 12. Peugeot a Citroen Trnava
 13. Vykurovanie RD
 14. Vykurovanie kostolov
 15. a ďalšie

Plynoinštalácia

 1. Pellenc Nové Mesto n/V
 2. Sedasprot Myjava
 3. Keisan Nové Mesto n/V
 4. Partners Častkovce
 5. Slovarm Myjava
 6. Chirana Piešťany
 7. Stavomont Piešťany
 8. Mabonex Krakovany
 9. Pripojovacie plynovody k RD
 10. Kreditstav Piešťany, Obytný dom Piešťany
 11. Miral Stahl Trenčín
 12. Plynoinštalácia RD
 13. Plynofikácia kostolov
 14. a ďalšie

Plynovody

 1. Piešťany, Radlinského ul.
 2. Piešťany, Detvianska ul.
 3. Piešťany, Staničná ul.
 4. Obec Ostrov
 5. Obec Dubovany
 6. Obec Veľké Kostoľany, sídlisko Majer
 7. Obec Veľké Orvište
 8. Piešťany, obytná zóna sever
 9. Nová Dedinka, obytná zóna
 10. Zentiva Hlohovec
 11. a ďalšie

LPG

 1. Repasu Sokolovce
 2. Centrum trio Piešťany
 3. Fuel Piešťany
 4. HS Piešťany
 5. Bonfiglioli Považská Bystrica
 6. Agrodeal Trnava
 7. Rodinné domy
 8. a ďalšie

Tepelné čerpadlá

 1. Kios Piešťany
 2. Rodinné domy

Solárna technika

 1. Mercedes Bratislava
 2. FŠ Moravany
 3. ZŠ Moravany n/V
 4. Rodinné domy
V zozname sú uvedené len niektoré z 1500 projektov vypracovaných vo firme.